Disclaimer

De op de site getoonde informatie is met zorg samengesteld door Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijd.
Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijd behouden zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:
Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijd spannen zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de websites door Rederij Stichtse Vecht en/of Rederij de Tijd aangeboden arrangementen / vaartochten kunnen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze arrangementen / vaartochten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rederij Stichtse Vecht en/of Rederij de Tijd.
Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijd aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website's van Rederij Stichtse Vecht en/of Rederij de Tijd

Bij de prijs berekening op deze website zijn Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijd van algemene uitgangs punten uit gegaan, dit zou niet kunnen overeenkomen met U persoonlijke situatie. Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door Rederijs Stichtse Vecht en/of Rederij de Tijd  geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten:
De informatie gevonden op de website van Rederij Stichtse Vecht  en/of Rederij de Tijd mag voor persoonlijke doeleinde gebruikt worden, onder voorwaarde dat U de gevonden informatie heeft gevonden op de website van Rederij Stichtse Vecht en of Rederij de Tijd en de informatie ongewijzigd laat met vermelding van de bron. Voor commerciële doeleinden moet eerst toestemming worden gevraagd.

Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijd behouden zich het recht voor de Disclaimer op de websites elk moment aan te passen.

De informatie op de website van Rederij Stichtse Vecht en/of Rederij de Tijd, de vormgeving, huisstijl, en logo’s zijn eigendom van Rederij Stichtse Vecht B.V.
Voor alle foto's op de website is aan betrokkene ( geportreteerde ) toestemming gevraagd om deze op onze website te mogen gebruiken.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijd. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rederij Stichtse Vecht B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Rederij Stichtse Vecht
Diependaalsedijk 1b
3601GB Maarssen
Tel: 0346 72 58 00
E-mail: info@rondvaartenvecht.nl
K.v. K . 000019882602

Kantoor

Diependaalsedijk 1b

3601 GH Maarssen

Tel: 0346 725 800

info@rederijstichsevecht.nl

Opstapplaats

Oostwaard 34 MS

3602 AA Maarssen