Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Rederij Stichtse Vecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Rederij Stichtse Vecht doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Rederij Stichtse Vecht en/of Rederij de Tijd:

– uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vraagt (mondeling of schriftelijk) om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit -met uw uitdrukkelijke toestemming- nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zal respecteren.

Verantwoordelijk
Rederij Stichtse Vechten/of Rederij de Tijd is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy beleid contact ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijd
Diependaalsedijk 1b
3601GB Maarssen
Tel: 0346 72 58 00
E-mail: info@rondvaartenvecht.nl
K.v. K . 000019882602

Welke persoonsgegevens verwerken Rederij Stichtse Vecht en/of Rederij de Tijd
- uw voor- en achternaam
- uw postcode en adres
- uw telefoonnummer vast en/of mobiel
- uw e-mailadres

Waarvoor verwerken wij deze persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Rederij Stichtse Vecht & Rederij de Tijdt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Verstrekken van de offerten.
– Het registreren van de gemaakte afspraken.
– Contact over (wijziging van) aanvang rondvaart, arrangement of catering.
– Factureren. 

Bekijk onze prijslijst Online!

Handig online bladeren door ons flipbook. Het scheelt enorm veel papier en is beter voor het milieu.
Het boek is ook als PDF te downloaden en te bewaren op de computer, ipad, tablet of mobiel zodat u het nog eens rustig kunt doorbladeren op een later tijdstip.